Prosessit uudistuvat robotiikalla

Palvelukeskusten yhteishankkeesta tuottavuusloikka kuntien taloushallintoon

Kuusi kuntien omistamaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta yhdistää voimansa uudessa, ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia pilotoivassa hankkeessa. Etelä-Karjalassa palveleva Saita Oy, Pohjois-Suomessa toimiva Monetra Oy, Kuopion seudun Kuhilas Oy, Päijät-Hämeen Calpro Oy ja valtakunnalliset KuntaPro Oy ja  Kunnan Taitoa Oy tutkivat Fasilica Oy:n konsultoimassa hankkeessa talous- ja palkanlaskentaprosessien robotisointimahdollisuuksia ja selvittävät yhteistyömalleja robottien hankintaan ja tuotantokäyttöön.  Hankkeen tavoitteena on, että hankkeen osallistujat saavat benchmark-tietoa omiin prosessikehityshankkeisiinsa ja voivat joko yhdessä tai erikseen pilotoida mallinnettuja robotisointikohteita. Lisäksi osallistujilla on hankkeen jälkeen eväät joko yksin tai yhdessä käynnistää ohjelmistorobottien hankintaprosessi.

Palvelukeskukset toteavat hankkeen olevan iso askel digitalisoinnin ja tuottavuuskehityksen edistämiseksi sekä todellinen voimannäyte palvelukeskusten kyvystä uudistaa yhteistyöllä alan toimintamalleja. Yhtiöt ovat yhtä mieltä siitä, että ihmistyö ja digitaalinen työvoima muodostavat yhdistelmän, jonka avulla pystytään vastaamaan nykyistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Ohjelmistorobotiikka tuo digitaalista työvoimaa palvelukeskusten henkilöstön rinnalle. Palvelukeskusten edustajien odotukset hankkeen tuloksista ovat korkealla: ”Olemme nyt kiistatta edelläkävijäroolissa ja uskomme toimivamme rohkaisevana esimerkkinä siinä, mitä digitalisaatio tarkoittaa käytännössä.”

Olemme nyt kiistatta edelläkävijäroolissa ja uskomme toimivamme rohkaisevana esimerkkinä siinä, mitä digitalisaatio tarkoittaa käytännössä.

”Palvelukeskusten yhteishanke on laajuudeltaan ja laadultaan ensimmäinen ja myös suurin julkisen sektorin ja kuntasektorin digitalisaatiota selvittävä ja edistävä yhteishanke”, kertoo Fasilican partneri Olli Ainasvuori. ”Ohjelmistorobotiikka tuo aivan uudenlaisia tehostusmahdollisuuksia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseihin perinteiseen automaatioon verrattuna erittäin kustannustehokkaalla tavalla. Ohjelmistorobotiikalla on myös mahdollista yhdenmukaistaa toimintoja perinteisiä järjestelmämuutoksia nopeammin ja edullisemmin.”. ”On upeaa, että saamme olla mukana tukemassa palvelukeskuksia tässä erittäin merkittävässä, tuottavuusloikkaan tähtäävässä uudistushankkeessa”, toteaa Fasilican toimitusjohtaja Tiia Mäkiranta-Säisä. ”Uskomme, että hankkeen hyödyt realisoituvat toimijoille nopeasti, ja sitä kautta kuntasektori saa kokemustietoa uudenlaisten toimintamallien hyödyntämisestä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa.”

Mukana olevien kuuden palvelukeskuksen yhteenlaskettu liikevaihto on yli 124 M€ ja niiden palveluksessa työskentelee lähes 1100 henkilöä. Yhtiöt käsittelevät vuodessa 6 miljoonaa myyntilaskua, 3 miljoonaa ostolaskua ja 2,5 miljoonaa palkkalaskelmaa.

Lisätietoja hankkeesta: partneri Olli Ainasvuori, p. 040 718 6632, olli.ainasvuori@fasilica.fi

Kuhilas Oy tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja kunnille ja kuntien omistamille yhteisöille. Palveluvalikoimaan kuuluvat mm. kirjanpito-, myyntireskontranhoito- ja palkkahallintopalvelut sekä ostolaskujen käsittelypalvelut. Talous- ja palkkahallintopalvelut ulkoistamalla yhteisö voi keskittyä ydintoimintoihinsa ja niiden kehittämiseen. Usein ulkoistamalla saavutetaan myös säästöjä mm. kalliiden järjestelmien kustannusten jakaantuessa useamman käyttäjän kesken.” www.kuhilas.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Riitta Hautaniemi, p. 044 791 8199, riitta.hautaniemi@kuhilas.fi

Kunnan Taitoa Oy on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen, kuntayhteisöjen omistama talous- ja henkilöstöhallinnon toimija, joka kehittää palveluitaan yhdessä asiakkaidensa kanssa. Taitoa palvelee yli 100 asiakasta ja työllistää noin 500 asiantuntijaa ympäri maata.” www.taitoa.fi

Lisätietoja: kehitysjohtaja Sari Kujala, p. 020 610 9095, sari.kujala@taitoa.fi

KuntaPro Oy tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita johtamisen ja hallinnon tukipalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille osakeyhtiöille. Hyödyntämällä palvelukeskustemme asiantuntemusta kunnat voivat kohdentaa enemmän resursseja ydinpalvelujensa tuottamiseen ja kehittämiseen.” www.kuntapro.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Kantola, p. 040 831 6409, mika.kantola@kuntapro.fi

Monetra on talous- ja henkilöstöpalveluita sekä tulkkipalveluita tarjoava asiantuntijatalo. Monetran asiakkaita ovat kunnat, kuntien omistamat osakeyhtiöt, kuntayhtymät, koulutuskuntayhtymät, ammattikorkeakoulut ja sairaanhoitopiirit. Monetra Oy:ssa työskentelee yli 160 asiantuntijaa.” www.monetra.fi

Lisätietoja: toimitusjohtaja Päivi Pitkänen, p. 040 574 8106, paivi.pitkanen@monetra.fi

Saimaan talous ja tieto Oy (Saita) on nuorekas ja dynaaminen IT:n ja taloushallinnon palvelukeskus. Yhtiön tavoitteena on tuottaa kuntayhteisöille kokonaistaloudellisesti parhaat talouden ja tietotekniikan tukipalvelut. Lisätietoja palveluistamme ja arvoistamme www.saita.fi.”

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mia Hokkanen, p. 040 703 9647, mia.hokkanen@saita.fi

Fasilica Oy tarjoaa korkealaatuista konsultointipalvelua yksityisen ja julkisen sektorin yrityksille ja yhteisöille talouden ja toiminnan uudistamisen erityiskysymyksissä. Autamme asiakkaitamme monipuolisissa talouteen ja prosessien kehittämiseen sekä muutosjohtamiseen liittyvissä hankkeissa. Teemme digitalisaatiosta totta.” www.fasilica.fi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tiia Mäkiranta-Säisä, p. 040 592 7048, tiia.makiranta-saisa@fasilica.fi